Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Vannstokk

Vannstokk monteres i underkant av ytterkledningen for å lede vann ut og vekk fra veggen under, oftest grunnmuren. Eldre hus har oftere vannstokk siden grunnmurene ble bygget tykkere og av naturstein, og det ble da behov for å flytte vannet lengre vekk.

Vannstokkene har en 28° monteringsflate.

Hvor ble det av impregnert vannstokk?
Vi har valgt å slutte produksjon av impregnert vannstokk til fordel for god tettvokst furu med størst mulig andel kjerneved.

0574
47x98mm vannstokk i furu
0576
47x146mm vannstokk i furu
0587
60x170mm vannstokk i furu