Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Kledning

Enkeltfals er en liggende kledning med en høvlet fals og monteres skrått mot lektelag. Lages med eller uten staff. Saget eller høvlet framside.
Se enkeltfals kledning

Dobbelfals er en liggende kledning med dobbel høvlet fals og monteres flat mot lektelag. Lages med eller uten staff. Saget eller høvlet framside.
Se dobbelfals kledning

Vi har noen faste kledningsprofiler. Men det meste av kledningen vi produserer er etter bestilling og fra tegninger eller prøver fra kunde.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Om ytterkledning
Trekledning har bevist sin gode funksjon og holdbarhet gjennom flere hundre år. Forutsetningen er at de utføres og vedlikeholdes på riktig måte. Utvendig kledning skal fungere som en regnskjerm og totrinns utvendig tetting av vegg, og monteres utlektet, luftet og drenert for å oppnå riktig funksjon.

Tradisjonelt har liggende kledning vært dominerende
i kyststrøk, mens stående kledning mest ble brukt i innlandet. I dag er forsjellene mindre markert, og blir oftest valgt på grunn av estetiske, praktisk eller økonomiske forhold.

Overflatebehandling
Normalt leverer vi kledning og vindusomramming ubehandlet men av god og fet furu som tradisjonelt står seg godt når riktig overflatebehandlet og vedlikeholdt.

Kledning kan leveres ferdig grunnet med et eller to strøk vannbasert maling. Da kan den være montert opp til et år før den trenger å behandles.