Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Utvendig

Vindusomramming

Vårt program av vindusomramminger blir laget og kopiert fra klassiske forbilder. Og dekor fra eldre bygninger har blitt restaurert og gått inn i vårt sortiment. Vi sorterer etter stilarter og er nøye på dokumentasjon om opphav.

Ved restaurering av eldre bygninger bør en være påpasselig med hensyn til bruk av korrekt stilart. En bør velge kledning og dekor fra samme tidsperiode og med samme preg som det originale.

Vindusomramming
Fire hus på Alnes

Kledning

Vi produserer typiske kledningprofiler som enkelt og dobbelfals
med og uten staff, saget eller høvlet framside. Kledninger med over og underligger. Spilekledninger i hardved.

Vår største produksjon er fra kundeprøver tatt av bygg under rehabilitering. Der vi kopierer dimensjonen og gjør den nye kledningen mulig å montere sammen med den eksisterende.

Overflatebehandling og impregnering

Normalt leverer vi kledning og vindusomramming ubehandlet men av god og fet furu som tradisjonelt står seg godt med riktig overflatebehandlet og vedlikeholdt.

Kledning kan leveres ferdig grunnet med et eller to strøk vannbasert maling. Da kan den være montert opp til et år før den trenger å behandles.

Vannstokk

Kraftige vannstokker kopiert fra eldre hus hvor grunnmurer av naturstein var så kraftige at ytterkledningen gikk innom grunnmuren og vannet måtte ledes ut.

Vannstokk lagerføres normalt impregnert, men leveres også ubehandlet når ønsket.