Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Stilarter

De aller fleste av profillistene som vi produserer kan knyttes til bestemte stilarter. Vår filosofi er å gi kundene mulighet til å rehabilitere bygninger med listverk i tro kopi eller gjenskape en uttrykksform så korrekt som mulig innenfor en bestemt stilart.

Funksjonalismen og standard listverk1925 – Nå

Funksjonalismen tok et kraftig oppgjør med arkitekturen og dekoren i samtida og det en oppfatta som manglende sammenheng mellom form og funksjon. Bygningene skulle først og fremst være funksjonelle, formgivinga skulle ta utgangspunkt i bruksbehovet til de som budde i husa og ikke til stilideal. Formspråket i funksjonalismen var radikalt nytt og enkelt. Med nye byggtekniske material som armert betong kunne det lages store og åpene planløsninger med store vindugrupper og det karakteristiske hjørnevinduet. Dekorerte profiler ble byttet ut med renere linjer og detaljer uttrykte seg ofte i betong, stål og glass.

Den nordisk tradisjon med bruk av tre og varmere materialer førte delvis til "funkishuset" som er bygget i tre, men med formspråket til funksjonalismen med enkle profiler og tredetaljer. Gjenoppbygginga i etterkrigsåra førte videre til at mange standard hus ble bygget men en felles standard og enkle listverkprofiler. Denne standarden og stilen er like aktuell i dag og nokk den mest brukte i nybygg.

Les mer om våre standardprofiler

Sveitserstil1840 – 1920

Sveitserstil Sveitserstil Sveitserstil
Sveitserstil ble mye brukt fra 1840 og utover til 1920. I begynnelsen av denne perioden fikk vi de første landsted i sveitserstil. Forbilda kom fra landa rundt Alpene. Maskinhøvling ble stadig vanligere og med det tynnere og mer detaljert listverk. Før dette var dekorasjonene handhøvla etterligninger av murpussarkitektur.
Kjennetegn på sveitserperioden er listverk med svært rik og sammensatt profilering. Som regel brukes både fas, karniss, halvstaff, trekvartstaff og hulkil.
Sveitserstil

Jugendstil1890 – 1920

Jugendstil eller Art Nouveau som stilen kalles ned gjennom Europa var vanlig fra 1890 og utover til 1920. Vi har kopiert flere originaler fra Ålesund sentrum, som har en unik jugendbebyggelse. Etter den katastrofale bybrannen i 1904 ble Ålesund gjenreist med murbygninger. Bruddet med tre som byggemateriale var en grunnleggende årsak til at Jugendbyen ble til. Karmlister kjennetegnes av å være symmetriske. I stedet for gjæring er det vanlig at listverket støter mot firkanta og dekorerte klosser. Listeverkprofilene er som regel sammensatt både av hulkil og kvartstaff og gjerne halvstaff riller.
Jugendstil

1900-tals klassisisme1905 – 1930

Typisk fra 1905 til ca. 1930. Profilene var etterligninger av barokkens svulstige lister. Istedenfor høye "sirkelslag" ble profilene produsert av tynnere og smalere bord med slakkere bølger. Vi har valgt å kalle 14-serien for "nybarokk". Originalene til denne serien er fra Ålesund 1924.
1900-tals klassisisme

Empire og senempire1800 – 1870

Empirestilen kom fra 1800 og utover til 1835. Forbilda er henta fra Frankrike under Napoleonstida. Stilen er prega av et enkelt og presist formuttrykk. Det var nødsår i store deler av landet vårt. Unntaket var enkelte plasser langs kysten der det ble reist store trebygninger prega av empirestilen. Listene preges av rette plane flater, gjerne med rettvinkla avtrapping eller platte. Inntrykket er en enkel og nøktern profilering. Profilene består både av hulkil, halvstaff og kvartstaff. Senempire er ei videreutvikling av empirestilen. Listverket får litt mer detaljrikdom. Tidsmessig kommer denne perioden fra 1835 til 1870. Møbel- og interiørstilen kalles gjerne Biedermeier. Listene har samme kjennetegn som empirestilen med platte, hulkil, halvstaff og kvartstaff, men i tillegg er det nå vanlig med karniss.
Empire og Senempire

Barokk, Rokokko og Louis-seize1700 – 1810

Barokkstilen var vanlig fra 1700 til 1760. Den kjennetegnes ved breie lister sammensatt av store hulkiler og halvstaffer, gjerne i sammenhengende bølger. Rokokkostilen kom fra 1760 og utover til 1790. Listverket har de samme elementa i seg som barokk, men får større svung over linjeføringa. I enkelte tilfeller kan det se ut som ei bølge som skvulper over eller ei havbølge som bryt. Denne bølgefornemmelsen, selv om den er langt slakkere, er tydelig på våre produktnummer 1508 og 1506. Men disse er også inspirert av Louis-seize-stilen med en hulkil på ene kanten. Klassisismen eller Louis-seize-stilen var vanlig fra 1780 og utover til 1810. Stilen kjennetegnes ved symmetri og at listene er flate med tettsittende rifler. Riflene kan være utenpåliggende halvstaffer eller forsenkede hulkiler. Vi har ikke noen typisk list fra denne epoken på programmet.
Profil 1568 er inspirert både av Louis-seize og Empire.
Barokk, Rokokko og Louis-seize