Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Utforing 4170

Dimensjon

21x168mm

Beskrivelse

Utforing med 30mm fjør