Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Listverk

Profilert listverk

Vårt program av profilerte lister har blitt laget og kopiert fra klassiske forbilder. Og listverk og profiler fra eldre bygninger har blitt restaurert og gått inn i vårt sortiment. Vi sorterer etter stilarter og er nøye på dokumentasjon om opphav.

Ved restaurering av eldre bygninger bør en være påpasselig med hensyn til bruk av korrekt stilart. En bør velge kledning, dekor, panel og listverk fra samme tidsperiode og med samme preg som det originale. Vi kan produsere tro kopier av det eksisterende listverket hvor dette er ønskelig.

Standardprofiler

Listverk

Med standard listverk menes listverk som er lik eller nærme Norsk Standard NS 3187. Dette er det mest vanlig brukte listverket i dag, og deler av stilarten har sin opprinnelse tilbake til funksjonalismen (1925-1940). Alt skulle ha en funksjonell begrunnelse og listverk var så å si uten profilering. I gjenreisingsperioden etter andre verdenskrig og det vi kan kalle Husbankperioden ble listverket ennå enklere. Dimensjonene ble både smalere og tynnere. Det det ble lagt vekt på lite materialforbruk og lav pris.

Kjennetegn

Vårt standard listverk har skarpere kanter enn det Norsk Standard beskriver. Mens NS 3187 beskriver R3 (radius 3mm) på kantene bruker vi R1,5.

Dagens uttrykk

Mange nybygg er inspirert av funksjonalismen og modernismen. Og har et stramt uttrykk uten profilert dekor. Vårt standard listverk passer rett inn i dette uttrykket.

Handrekker

Vi lager rundstokk og handrekker til forskjellige formål. Standard
rundstokk diameter er Ø38mm, Ø43mm og Ø50mm som lages
i det fleste treslag. Vi overflatebehandler også rundstokk.
Og produsere rundstokk med flater eller spor for montering på
beslag eller glassrekkverk er ingen problem.

Firkantede, ovale eller andre profiler lages på forespørsel.