Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Produksjon

Fabrikk- og salgslokale ligger i Furlia industriområde i Skodje kommune. Vi har et allsidig og fleksibelt produksjons­anlegg. Det favner alt fra rasjonell handtering av råvarer til oppsplitting, høvling og fresing til moderne gjennomløpsanlegg for overflatebehandling.

Høvling

Høvelmaskiner er grunnleggende for vår produksjon og består av maskiner med
7 til 9 spindler. Bortimot alt vi produserer vil passere en høvel i et eller annet stadie.

Profilverktøy

Vi har utstyr og lang erfaring med behandling av prøver og skisser fra kunder. Vi bruker DAK program for å lage det nødvendige profil- og verktøytegningene. Vi har også utstyr for å lage selve profilverktøyet.

Fresing og boring

Vi har 5-akset datafres hvor vi lager standard produkter som innvendig pynteklosser, utvendige knekter og sidelister. Dette er et allsidig verktøy hvor vi lager trappetrinn, buer, benkespiler og andre detaljer.

Overflatebehandling

I 2003 bygde vi nytt anlegg for overflatebehandling. Dette har stor kapasitet og fleksibilitet.

Lager

Vi har moderne lager som sikrer god og riktig lagring av ferdigvarer og rasjonell handtering av råvarer.

Det siste tilskuddet fra 2010 er et isolert og oppvarmet lagerbygg på 1000 kvm.

Energi og avfallshåndtering

Vi produserer selv energi til oppvarming av lokale, malingtørke og ventilasjonsanlegg. Dette fra trespon som er et naturlig biprodukt av vår virksomhet. Vi leverer også spon til lokalt landbruk og andre når vi har overskudd.

Avfallstoff som plast, metall og kjemikalier blir levert til og behandlet av godkjente mottak. Vi jobber alltid mot et rent og sunt arbeidsmiljø.