Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Om Vadset Tre AS

Firmaets formål er produksjon av trevarer. Styret har som målsetting at firmaet skal produsere trevarer som tilfredsstiller kundens behov samtidig som produksjonen gjennomføres regningssvarende.

Vi legger vekt på at produktene skal være så estetisk korrekte som mulig. Og at selve produksjonen foregår på en miljø- og sikkerhetsmessig trygg måte og at firmaet er en sikker og god arbeidsplass med god trivsel for den enkelte arbeidstaker.

Generelt
Firmanavn: Vadset Tre AS
Telefon: 70 24 43 90
E-post: post@vadset.no
Organisasjonsnr.: NO 930 477 958 MVA
(Foretaksregisteret)
Post og leveringsadresse
Vadset Tre AS
Furlivegen 118
Furlia næringsområdet
6260 Skodje
Kjørebeskrivelse
Ledelse
Øyvind Vadset daglig leder oyvind@vadset.no
Torbjørn Vadset torbjorn@vadset.no
Helene Fiskerstrand helene@vadset.no
Thomas Andre Meisal produksjonssjef og verneombud thomas.meisal@vadset.no
Styre
Torbjørn Vadset styreleder
Øyvind Vadset styremedlem
Hanne Vadset Knotten styremedlem
Revisor
PricewaterhouseCoopers DA, Ålesund
Bankforbindelse
Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Kontonummer: 6543 05 13111