Vadset Tre AS Kontakt oss på 70 24 43 90
eller post@vadset.no

Glattkant og lekter

Glattkanter er produsert med skarpe kanter. Vi produserer lett glattkanter til andre mål
også med 45° brekk eller radier på en eller flere hjørner.
Bredde (mm) Tykkelse (mm)
7 9 12 15 17 21
7 30404          
9        
12   30606      
15 30508 30608 30808    
20 30510        
21   30610 30810    
25 30512   30812    
34     30815    
43     30820    
68     30830    
85       6121  
93     30840   31040
95       6124  
115     30850   31050
140     30860   31060
165         31070
190         31080
215         31090